Rajat ylittävä direktiivi ja kansallinen sairausrahasto - voimmeko hakea korvausta hoitokustannuksista ulkomailta kansalliselta terveysrahastolta?

Lokakuusta 2013 lähtien ns rajat ylittävä direktiivi, jonka mukaan Euroopan unionin maat ovat velvollisia korvaamaan vakuutetuille potilaille muiden EU-maiden hoitokustannukset. Puolassa vain harvat voivat kuitenkin hakea korvausta ulkomaisesta hoidosta. Kenellä on mahdollisuus saada hoitokustannuksia ulkomailta Kansallisesta terveysrahastosta?

Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva direktiivi tuli voimaan 25. lokakuuta 2013, ja sen mukaan Euroopan unionin maat ovat velvollisia korvaamaan vakuutetuille potilaille muissa EU-maissa maksetut hoitokustannukset. EU: n direktiivi rajatylittävästä terveydenhuollosta on ensisijaisesti hyödyllistä potilaille, jotka ovat kauan odottaneet hoitoa kotimaassaan. Esimerkiksi Puolassa kaihileikkaus kestää 3-4 vuotta, kun taas Tšekissä se kestää vain 3 viikkoa. Kaikkia lääketieteellisiä palveluja ei kuitenkaan korvata.

Rajat ylittävä direktiivi - välttämätön käsittely

Sinun tulisi mennä ulkomaiselle klinikalle lääkäriltä, ​​joka hoitaa potilaita Puolassa Kansallisen terveysrahaston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tämä koskee kaikkia, jotka haluavat hakea korvausta sairauskuluista ulkomailla.

Yli yhden päivän ajan suoritettavan palvelun osalta tarvitaan lisäksi NHF-sivukonttorin johtajan etukäteen antama suostumus. Tällainen suostumus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun potilas on ulkomaalaissairaalassa yhden yön. Kun potilas haluaa käydä kalliilla diagnostisilla testeillä (magneettikuvaus, TT-skannaus, geenitesti) tai suorittaa erikoismenettely (esim. Hyperbarinen hoito), hänen on myös hankittava etukäteen suostumus rahaston maakunnan haaratoimiston johtajalta.

Lue myös: Kuinka hyötyä in vitro -korvausohjelmasta? Kuinka kauan sinun on odotettava jonossa, jotta voit tavata Kansallisen terveysrahaston asiantuntijan? Mistä se tarkistetaan? Varhainen niveltulehdus havaitaan liian myöhään. Integroitu potilasopas - miten pääsy? Kuinka kirjautua sisään ...

Hoitokustannusten korvaaminen ulkomailla - mitä asiakirjoja tarvitsen?

Korvauksen saamiseksi potilaan on toimitettava tarvittavat asiakirjat NHF: n haaratoimistoon. Hänellä on 6 kuukautta aikaa tehdä niin. Perusta on hakemus toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan vapaakauppasopimuksessa aiheutuneiden sairauskulujen korvaamiseksi ja hakijan vakuutus. Näiden asiakirjojen mukana on oltava puolaksi käännetty ulkomailla tapahtuvan hoidon lääketieteellinen dokumentaatio, alkuperäinen lasku ulkomailla suoritetusta palvelusta ja asiakirja, joka vahvistaa sen, että potilas on maksanut laskun. Toimitettujen asiakirjojen mukana on oltava myös todiste vakuutuksesta ajanjaksolta, jona terveyspalveluja tarjottiin ulkomailla.

TÄRKEÄ! Hakemus on jätettävä asuinpaikkansa toimivalle kansallisen sairaanhoitokassan maakuntatoimistolle tai sairausvakuutushakemus.

Päätöstä odotetaan 30 päivää hakemuksen jättämisestä Kansalliselle terveysrahastolle.

Hoitokustannusten korvaaminen ulkomailta Kansallisen terveysrahaston toimesta - säännöt

Puolassa julkisiin terveydenhuoltopalveluihin oikeutettu potilas voi vaatia toisen EU-maan suunnitellun hoidon kustannusten korvaamista.

Kansallinen sairausrahasto korvaa vain Puolassa korvaamansa hoidon (ns. Taattujen etuuksien paketti) ja vain niin paljon kuin maksaa Puolan klinikoille ja sairaaloille.

Ennalta ehkäisevät rokotukset, pitkäaikainen hoito ja elinsiirrot elinsiirtoa varten eivät kuulu ulkomaisen hoidon korvaamiseen

Siksi, jos tiettyä etuutta ei ole Kansallisen terveysrahaston korvaamien etujen luettelossa, potilas ei voi hakea hoitokustannusten korvaamista. Jos palvelu ulkomailla on kalliimpaa, NHF maksaa vain siihen määrään asti, josta tämä palvelu maksetaan Puolassa (eron maksaa potilas). Toisaalta, jos tietty toimenpide on halvempi kuin maassamme, Kansallinen sairauskassa korvaa potilaalle täsmälleen sen määrän, jonka hän todella maksoi.

Sama koskee reseptilääkkeitä. Potilaalle ei korvata lääkkeitä, jotka eivät ole Puolan korvausluettelossa. Kansallinen sairausrahasto korvaa potilaan ulkomaisen lääkärin määräämät lääkkeet vain, jos hän esittää kopion kaikista ulkomaisen klinikan lääketieteellisistä asiakirjoista, jonka notaari on vahvistanut. Jos se on muulla kielellä kuin englanniksi, myös käännös puolaan vaaditaan. Siksi notaarin ja tulkin kustannukset ovat suuremmat kuin summa, johon potilas hakee Kansallista terveysrahastoa.

Sinun tulisi olla tietoinen siitä, että jos tietyn vuoden raja ylittyy, Kansallinen terveysrahasto keskeyttää maksut seuraavaan vuoteen.

Rajatylittävän direktiivin voimaantulosta marraskuuhun 2014 saakka jätettiin yhteensä 124 hakemusta sairauskulujen korvaamiseksi, yhteensä lähes 2,5 miljoonaa zlotya.

Tästä on hyötyä sinulle

Yksityiskohtaista tietoa rajatylittävästä terveydenhuollosta löytyy potilasasiamiehen verkkosivuilta ja Kansallisen terveysrahaston verkkosivuilta.

Tunnisteet:  Uudistuminen Lääkkeet Wellness 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add