Potilaan oikeudet sairaalassa - mitkä ovat oikeutesi sairaalassa?

Potilaalla on oikeus valita sairaala ja saada sukulaiset läsnä hoidon aikana. Näitä oikeuksia säännellään terveyspalveluista annetulla lailla. Perustelluissa tapauksissa voimme pyytää myös lääkärin kuulemista.

Jokaisella potilaalla on oikeus valita sairaala sairaaloista, jotka ovat tehneet sopimuksen terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta, tämä on Art. Julkisista varoista rahoitettujen terveydenhuoltopalvelujen lain 30 §. Oikeus valita sairaala on kuitenkin rajoitettu oikeus, jonka määrää terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista koskevat sopimukset. Siksi tämä asetus ei anna perusteita oikeuden etuuksien saamiseksi alueellisesti sijaitsevassa terveydenhuollon yksikössä, kuten Korkeimman hallinto-oikeuden 23. toukokuuta 2012 antamassa tuomiossa II OSK 601/2012 todetaan. Palvelun saajan oikeus vapaasti valita sairaala ei siis kuulu Art. Siviililain 23 kohta. Łódźin hovioikeuden tuomio 9 päivänä lokakuuta 2009. I ACa 639/2009.

Potilaalla on oikeus rakastetun läsnäoloon

Sairaalassa olevalla potilaalla on oikeus henkilökohtaiseen, puhelin- tai kirjeenvaihtoon muiden ihmisten kanssa, ei vain sairaalahuoneessa makaavien potilaiden, hoitohenkilökunnan, mutta ennen kaikkea sukulaistensa kanssa. Edellä mainitun säännön käyttöönotto määrittelee selvästi potilaan oikeuden läheisen läsnäoloon. Tämä läsnäolo ei rajoitu vain päivittäisiä palveluja tarjoaviin sairaaloihin tai terveysyksiköihin, vaan myös perusterveydenhuollon yksiköihin. Rakkaansa läsnäolo on erityisen perusteltua, kun tarjotaan terveyspalveluja lapsille. Lapsen vanhempien, sukulaisten tai huoltajien läsnäolo vaikuttaa merkittävästi itse hoitoprosessin kulkuun ja antaa lapselle turvallisuuden tunteen. Potilaiden oikeudet sukulaisen läsnäoloon sairaalassa ollessaan sisältävät myös vanhukset ja vammat.

Oikeus pastoraaliin

Toinen tapa kunnioittaa potilaan oikeutta rakastetun läsnäoloon on heidän oikeus ylimääräiseen hoitotyöhön hoidolla, joka ei sisällä terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista, mukaan lukien potilaan hoito raskauden, synnytyksen ja synnytyksen aikana. Lisäksi sairaalassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus pastoraaliseen hoitoon, mikä johtuu Art. Potilaan oikeuksista ja potilaan oikeuksista vastaavan oikeusasiamiehen lain 36–38. Jokaisella potilaalla, jolle tarjotaan palveluita terveydenhuollossa koko päivän tai 24 tuntia vuorokaudessa, on oikeus uskonnolliseen harjoitteluun. Siinä tapauksessa, että esimerkiksi sairaalassa oleskelevan potilaan terveydentila heikkenee tai hänen henkensä on vaarassa, sairaalan on varmistettava yhteys uskontonsa pappiin. Uskonnollisten palvelujen suorittamisen sairaaloissa, sanatorioissa ja hoitokodeissa perustuslain perusteella oikeus uskonnonvapauteen sisältää oikeuden käyttää sitä paikoissa, joissa uskova on. Lisäksi Pyhän istuimen ja Puolan tasavallan välisessä konkordaatissa 28. heinäkuuta 1993 (Journal of Laws, 1998, nro 51, kohta 318) todetaan nimenomaisesti, että Puolan tasavallan on varmistettava olosuhteet uskonnollisten käytäntöjen harjoittamiselle ja uskonnollisten palvelujen käytölle. ihmiset, jotka oleskelevat vankilassa, koulutus-, kuntoutus-, terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa Näille henkilöille annetaan erityisesti mahdollisuus osallistua pyhään messuun. sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sekä katekeseissa ja retriiteissä sekä yksittäisten uskonnollisten palvelujen käyttöön. Muiden kirkkokuntien suhteen näitä asioita säännellään yksittäisillä laeilla, jotka määrittävät valtion suhtautumisen muihin kirkoihin ja uskonnollisiin yhdistyksiin. Nämä lait sisältävät takuita siitä, että uskovat täyttävät uskonnolliset käytäntönsä.

Laki antaa mahdollisuuden kutsua koolle lääkäri

On syytä korostaa, että sairaalassa olevalla potilaalla on oikeus vaatia, että terveydenhoitopalveluja tarjoava lääkäri kuulee toista lääkäriä tai kutsuu koolle lääkärikokouksen. Vastaavasti tämä asia koskee sairaanhoitajaa tai kätilöä. Lääkäri voi kieltäytyä kutsumasta lääkärin vastaanotolle tai pyytämään toisen lääkärin lausuntoa, jos hän katsoo potilaan pyynnön olevan perusteeton. Sairaanhoitajan tai kätilön kieltäytyminen on samanlaista. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kätilön kaikki sovittelumenettelyt on kuitenkin kirjattava potilastietoihin, joihin potilaalla on oikeus tarkastaa.

 

Oikeusperusta:

Laki potilaan oikeuksista ja potilaan oikeuksien oikeusasiamiehestä (Journal of Laws, 2012, kohta 159)

Laki julkisista varoista rahoitetuista terveydenhuoltopalveluista (Journal of Laws 2008, nro 164, kohta 1027, sellaisena kuin se on muutettuna)

 

Lue myös: Kuinka reagoit stressiin? Kuviot ihanteelliseen painoon Tunnisteet:  Tarkista Sanasto Uudistuminen 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add