Asiantuntijoiden apu uudelleen. Vyöhykkeitä ei enää tarvita sairaaloissa

Oletko vaihtanut asuinpaikkaa? Etkö tiedä minkä lääkärin luo mennä? Erikoissairaanhoidon tai sairaalahoidon tarjoaminen ns "kaavoitus" ei riipu potilaan asuinpaikasta. Hoidon epääminen on potilaan oikeuksien vastaista!

Potilaalla on oikeus valita avohoitopalveluja tarjoava terveydenhuollon tarjoaja niiden laitosten joukosta, jotka ovat tehneet sopimukset terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta, jollei Art. 56b ja artikkeli. Puolan tasavallan yleisestä puolustamisvelvoitteesta 21. marraskuuta 1967 annetun lain 69 b artikla 69b. 153 kohta. Rajavartiolaitoksesta ja taiteesta 12 päivänä lokakuuta 1990 annetun lain 7 a kappale. 115 rikoslain 1a §.

Vastaanottajalla on oikeus valita sairaala niiden sairaaloiden joukosta, jotka ovat tehneet sopimuksen terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta, jollei Art. 56b ja artikkeli. Puolan tasavallan yleisestä puolustamisvelvoitteesta 21. marraskuuta 1967 annetun lain 69 b artikla 69b. 153 kohta. Rajavartiolaitoksesta ja taiteesta 12 päivänä lokakuuta 1990 annetun lain 7 a kappale. 115 rikoslain 1a §.

Julkisista varoista rahoitettavista terveyspalveluista annetun lain säännösten mukaan potilaalla on oikeus valita avohoitopalveluja (29 §) tai sairaalapalveluja (30 §) tarjoava palveluntarjoaja niiden palveluntarjoajien joukosta, jotka ovat tehneet sopimuksen terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta Kansallisen terveysrahaston kanssa.

Oikeuksien rikkomisesta tulisi ilmoittaa potilasasiamiehelle

Potilaalla on oikeus saada hoitoa lähetyksen perusteella koko maassa. Etuuden epääminen ns "kaavoitus" on potilaan oikeuden rikkominen. Tällaisessa lain rikkomuksessa potilaalla on mahdollisuus tehdä valitus sen terveysyksikön johtajalle, jossa palvelu evättiin, asianomaiselle NHF-osastolle tai potilaan oikeuksien oikeusasiamiehelle.

Ammatit, jotka rajoittavat palveluntarjoajan valinnan työpaikkaan (yhdenmukaiset palvelut)

Toisaalta oikeus valita sairaala on rajoitettu oikeus, jonka määrää terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista koskevat sopimukset. Siksi tämä asetus ei anna perusteita oikeuden etuuksien saamiseksi alueellisesti sijaitsevassa terveydenhuollon yksikössä.

On syytä korostaa, että ehdokaspalvelun virkamiehillä (rajavartiolaitoksilla) on julkisista varoista rahoitettavista terveydenhuoltopalveluista annetun lain ehdoilla oikeus valita:

1) perusterveydenhuollon lääkäri ja sairaanhoitaja,

2) avohoitopalveluja tarjoavat palveluntarjoajat,

3) hammaslääkäri,

4) sairaala

Rajavartiolaitoksen alueelle sijoittautuneiden palveluntarjoajien joukossa terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista koskevat sopimukset.

Potilailla, jotka palvelevat aseellisissa kokoonpanoissa, jotka eivät kuulu asevoimiin, on rajoitettu oikeus valita. Heillä on oikeus valita:

1) perusterveydenhuollon lääkäri ja sairaanhoitaja,

2) avohoitopalveluja tarjoavat palveluntarjoajat,

3) hammaslääkäri,

4) sairaala

palvelupaikassa palveluntarjoajien joukosta, jotka ovat tehneet terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista koskevat sopimukset, jotka ovat sisäasioista vastaavan ministerin luomia ja valvomia budjettiyksikköjä, joilla on avohoitoklinikka, poliklinikka sairaalalla tai perusterveydenhuollon lääkäri organisaatiorakenteessa tai jotka ovat lääketieteellisiä yksiköitä sisäasioista vastaavan ministerin perustama.

Oikeudelliset perusteet vapauden menettäneiden henkilöiden hoitopaikan valitsemiselle

Toisaalta vankeusrangaistusta tuomitsevalla ei ole oikeutta valita perusterveydenhuollon lääkäriä ja sairaanhoitajaa, avohoitopalveluja tarjoavaa palveluntarjoajaa, hammaslääkäriä ja sairaalaa.

Hätätilanteessa pidätetyn siirtämisen tarpeesta vankilasairaalaan tai muuhun sairaalaan voi päättää muu lääkäri kuin vankilan terveydenhuollon lääkäri, ensihoitaja tai valtion sairaanhoitopalvelun sairaanhoitaja. Jos pidätetty henkilö ohjataan hätätilanteessa vankilasairaalaan, tästä tilanteesta on ilmoitettava sairaalan johtajalle tai hänen valtuuttamalle vankilan terveydenhuollon lääkärille.

 

Oikeusperusta:

Laki julkisista varoista rahoitetuista terveydenhoitoetuuksista (Journal of Laws, 2008, nro 164, kohta 1027, sellaisena kuin se on muutettuna)

Tunnisteet:  Psykologia Uutiset seksuaalisuus 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add